Món ngon Miền Trung - Quán Ăn Sạch Uống Sạch

CÁC LOẠI CÁ

Cá Bò Da

Cá Bò Da

Giá: 250.000 đ

Cá Cu Hấp

Cá Cu Hấp

Giá: 390.000 đ